Advertisement
Advertisement

Fikih Muamalah

Bagaimana tuntunan syariah menjadi advokat?
Seluruh hasil tani itu wajib zakat atau tidak, sesungguhnya para ulama berbeda pendapat.
Apakah punya kerjaan itu menjadi syarat sebelum menikah?

Terkini

Fikih Muamalah

Menjadi Affiliate Marketer

Bagaimana ketentuan syariah menjadi affiliate marketer?

23 January 2023, 13:00

Fikih Muamalah

Adab Sebagai Siswa/Orang Tua dan Lembaga Pendidikan

Aktivitas mulia yang dikelola lembaga pendidikan bersama siswa/orang tua harus dibingkai dengan adab.

20 January 2023, 09:00

Fikih Muamalah

Tukar Kado dengan Mensyaratkan Harga

Tukar kado dengan mensyaratkan harga ataupun tidak itu dibolehkan.

18 January 2023, 06:00

Fikih Muamalah

Seragam Pegawai Muslimah

Seragam pegawai yang memenuhi aspek kesantunan memitigasi risiko penyimpangan moral.

16 January 2023, 06:50

Fikih Muamalah

Makan Dulu (Tanpa Tahu Harga), Baru Bayar

Ada beberapa rumah makan yang membolehkan makan dulu baru bayar. Apakah sah?

13 January 2023, 08:00

Fikih Muamalah

Mengajukan Pembiayaan, Harus Disetujui Suami atau Istri?

Sekaligus memastikan apa yang dilakukan itu diketahui, disetujui, dan diridhai oleh pasangan.

11 January 2023, 06:30

Fikih Muamalah

Donor Darah dengan Hadiah

Saat pendonor mendapatkan hadiah itu halal diterima selama tidak disyaratkan pendonor.

09 January 2023, 06:40

Fikih Muamalah

Mendapatkan Uang dari YouTube Shorts

Penghasilan dari YouTube Shorts itu diperbolehkan selama memenuhi rambu-rambu berikut.

04 January 2023, 08:20

Fikih Muamalah

Nabung Saham

Di antara teknis menabung saham dengan membuka rekening efek terlebih dahulu.

02 January 2023, 19:10

Fikih Muamalah

Bolehkah Karyawan Telat Masuk Kerja Disanksi Potong Gaji?

Lembaga boleh memberlakukan ketentuan sanksi kepada karyawannya (yang tidak disiplin).

30 December 2022, 09:00

Fikih Muamalah

Jual Beli Uang Lama untuk Koleksi

Uang lama tidak dikategorikan sebagai uang karena tidak dijadikan alat tukar.

28 December 2022, 18:00

Fikih Muamalah

Bank Syariah tidak Siap Rugi?

Jika bank syariah abai mitigasi risiko hingga usaha rugi, maka wanprestasi.

26 December 2022, 10:00

Fikih Muamalah

Apakah Convenience Fee di Belanja Daring Dibolehkan?

Bagaimana pandangan syariah terkait convenience fee? Apakah itu dibolehkan?

19 December 2022, 20:00

Fikih Muamalah

Ikut Tender Proyek, Bagaimana Aturan Syariahnya?

Untuk memudahkan gambaran tentang tender, akan dibuat perbandingan contoh tender.

16 December 2022, 10:00

Fikih Muamalah

Untung Seikhlasnya, Tapi Modal Harus Balik

Kedua belah pihak boleh membuat ekspektasi keuntungan, tetapi ekspektasi ini hanya perencanaan.

14 December 2022, 09:00

Fikih Muamalah

Tetap Bekerja Saat Shalat Jumat, Apakah Diperbolehkan?

Pada prinsipnya, pekerjaan itu tidak boleh meninggalkan yang wajib apalagi melalaikan.

12 December 2022, 20:15

Fikih Muamalah

Notaris Meng-imla'-kan Perjanjian

Perlu juga untuk memastikan bahwa yang dibacakan itu tersampaikan dan dipahami.

09 December 2022, 19:00

Fikih Muamalah

Tip untuk Ojek Online

Ojek online juga harus tetap profesional melakukan tugasnya melayani semua penumpang.

07 December 2022, 12:00

Fikih Muamalah

Bagaimana Hukum Syariah Paroan Sawah?

Paroan sawah merupakan kerja sama antara pemilik sawah dan orang yang punya keterampilan.

05 December 2022, 20:00

Fikih Muamalah

Penyesalan Para Pendurhaka

Tidak mungkin para pendurhaka akan diperlakukan sama seperti orang-orang yang patuh dan taat.

02 December 2022, 22:09

Fikih Muamalah

Adab-Adab Nobar Piala Dunia

Dengan adab itu, Muslim bisa menyaksikan nobar Piala Dunia, tetapi dalam koridor tuntunan syariah.

02 December 2022, 19:00

Fikih Muamalah

Kripto, Alat Bayar atau Komoditas?

Kripto merupakan alat bayar atau komoditas bergantung pada putusan otoritas fatwa dan regulator.

01 December 2022, 20:11